Det är akut brådskande att få ordning på järnvägen. ”Det går som tåget” har fått en helt ny innebörd. Tåg förknippas alltmer med problem. Svenska industriföretag är viktiga för landet och en motor för att skapa välfärd i termer av exportintäkter, skatteintäkter och arbetstillfällen. Men allt oftare störs industrins transporter samt persontransporterna på järnväg av urspårningar, växelfel och andra problem till följd av eftersatt underhåll.

Kostnaderna för industriföretag och för samhälle är enorma. Det eftersatta järnvägsunderhållet riskerar att slå undan fötterna för jobb och näringsliv. Det är stora exportvärden som riskeras när godstransporter försenas på grund av bristande underhåll. Näringslivets godstransporter måste få en starkare prioritering i politiska beslut om infrastruktur- och transportpolitiken.

En omställning till hållbara transporter är Sveriges största klimatutmaning. Järnvägen i Sverige går huvudsakligen på förnybar el, som knappt ger några utsläpp av växthusgaser. Men när järnvägen inte är tillförlitlig flyttas godstransporter över till lastbilstransporter.

Enligt Trafikverket behöver det göras en storsatsning på järnvägen. Per år krävs i storleksordningen 16 miljarder kronor under 12 års tid. Regeringen har förvisso ökat järnvägsunderhållet, men i dag uppgår det ändå bara till cirka åtta miljarder kronor per år. Regeringen behöver därför göra en fortsatt mångmiljardsatsning på ökat järnvägsunderhåll, med sikte på ett fördubblat järnvägsunderhåll. Ett första steg vore att kraftigt öka underhållet i höstens statsbudget, för att sedan långsiktigt satsa ytterligare i kommande infrastrukturproposition under 12 år.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, liksom stödpartiet Vänsterpartiet, har lovat stora satsningar på järnvägen för att få den att fungera igen. Nu har halva mandatperioden gått, så det är dags för partierna att börja infria sina löften. Det skulle såväl klimatet som jobben vinna på.