En ny rapport från Trafikanalys, baserad på uppgifter från Trafikverket, visar att persontågstrafiken i Sverige under 2018 drabbats av fler förseningar än året innan.

Sämst i landet är – för sjätte året i rad – Norrbotten. Under 2018 var bara 66 procent av persontågen i tid.  Även antalet minuter som tågen var försenade var högst i Norrbotten där dröjsmålet var i snitt 27 minuter.

Trafikanalys konstaterar också att punktligheten för tåg var högst under helgerna, vilket tror kunna förklaras med att det då går färre tåg än under vardagar. Även tid på dygnet spelar in i statistiken då de flesta förseningar i rikets tågtrafik drabbar morgonresenärer.