Det är resemagasinet Vagabond och konsumenttidskriften Råd och Rön som har sammanställt listan över reseföretag som inte följer Allmänna reklamationsnämnden (ARN:s) rekommendationer.

26 av de 41 företagen på listan är flygbolag, och samtliga av de tio sämsta är flygbolag. I "topp" hamnar irländska lågprisbolaget Ryanair.

De vägrade till och med att låta sig delges av Nyköpings tingsrätt, vilket blev en riksnyhet. Sedan gav de sig och började betala, säger Stephan Eriksson, flygrättsadvokat, till Vagabond.

Fall som hamnar hos ARN kan röra saker som förseningar, inställda flygningar eller borttappat bagage. Ärenden kan hamna hos ARN först efter det att kund och företag inte kunnat lösa tvister själva. Enligt Vagabond har antalet ARN-anmälningar ökat kraftigt de senaste åren.

För Ryanair är det en återkomst till botten, bolaget var etta på svarta listan för fem år sedan men har därefter haft andra företag framför sig.