Esrange kan bli den första rymdbasen i Europa att sända upp satelliter. För det krävs ett beslut från regeringen om en statlig investering på 400 miljoner kronor under en femårsperiod, något som Kirunas samtliga fullmäktigepartier vill se.

– När det gäller pengar och budget är det förhandlingar som pågår just nu inom regeringen och i samarbete med Centern och Liberalerna. Jag kommer, så fort jag kan, återkomma med hur rymdbudgeten kan komma att se ut, säger Matilda Ernkrans (S).

Både Svenska Rymdaktiebolaget och Kirunas samtliga fullmäktigepartier betonar vikten av att ett beslut från regeringen kommer skyndsamt. Dels på grund av tiden det tar att få igång verksamheten men också på grund av konkurrensen med övriga Europeiska länder som vill verkställa satellituppskjutning.

Artikelbild

NSD i går.

Ser regeringen att det finns någon risk att hamna i konkurrens med övriga Europa?

– Min bild är att Sverige är en väldigt stark rymdnation och det är något vi ska fortsätta värna om. Det pågår mycket aktiviteter på många olika håll för att upprätthålla och fortsätta värna om den position vi har som rymdnation, säger Matilda Ernkrans (S).

Rymdstrategin som regeringen presenterade förra året och investeringen i testbädden för raketteknik är "första steg" menar hon.

– Vi jobbar på så fort vi någonsin kan för att kunna ta oss vidare.

Matilda Ernkrans kommer besöka Kiruna och Esrange i mitten av september, bland annat som ett sätt att visa regeringens intresse i Sveriges rymdutveckling.

melanie.astrom@nsd.se