Totalt 14 000 vattenmätare byts ut till digitala för att ge exakt mätning av förbrukningen. Idag används preliminär debitering.

I somras började bytet i Gammelstad. Arbetet ska ta sju år och näst på tur är Råneå, Skurholmen, Hertsön, Rutvik, Notviken och delar av centrum.

–Tanken är givetvis att alla VA-kunder i Luleå ska anslutas till det digitala avläsningssystemet. Men det kommer att ta tid. Nu är det 1 500 mätare som ska ut under 2019. Därefter kommer cirka 1 500–2 000 mätare att placeras ut varje år fram till 2026, säger VA–chefen Petra Viklund.

Mätarna ska upptäcka läckor, om vattnet riskerar att frysa eller inte når fastigheten. Idag skickar husägaren in siffrorna men efter bytet ska datainsamlingen ske automatiskt via en modul som kan monteras på sopbilen.