16–22 september pågår Europeiska trafikantveckan som Trafikverket sedan 2016 samordnar i Sverige. Trafikantveckan är ett europeiskt initiativ för att uppmuntra och underlätta till hållbara resor och transporter. 

Årets tema handlar om att få fler att cykla och gå och att det ska vara säkert. 

För att uppmärksamma denna vecka har Luleå kommun placerat ut vägmarkörer i form av gula fotspår på den kombinerade gång- och cykelbanan vid Prästgatan. 

Artikelbild

| Gula fotspår på cykelbanan visar på vilken sida i färdriktningen fotgängare ska gå.

Per Westermark, trafikingenjör, är en av personerna som jobbar med projektet.

– Det är kul att vi också kan uppmärksamma något under denna vecka, säger han.

Alla kommuner utformar egna aktiviteter som ska uppmuntra till hållbart resande. Per Westermark nämner att fotstegen de lagt ut på cykelbanan här i Luleå, som visar på vilken sida i färdriktningen man ska gå, är en del av nudging som är ett nytt verktyg inom beteendevetenskap.

– Nudging är ett sätt att berätta för folk hur det ska göra utan att tjata eller tvinga någon till det.

Per Westermark menar att det handlar om att uppmana folk att ändra sitt beteende utan att begränsa deras handlingsfrihet. I detta fall underlätta för de som vill gå och cykla. Han berättar att det är många som inte vet att de ska gå på vänster sida när de går på en kombinerad gång- och cykelbana och att de är därför de lagt ut asfaltstejpen där.

– Detta är en tillfällig lösning, tejpen får sitta där så länge den ser bra ut. Vi får se vad mer vi gör i framtiden, säger han.