Patienten lades in för intensivvård på Sunderby sjukhus för kraftig lever- och njursvikt och hen led även av saltbrist.

Det allvarliga tillståndet krävde dialys, en metod för att rena blodet hos njursjuka personer. Men dialysen höjde det låga saltvärdet i blodet för snabbt och orsakade en neurologisk skada. Den har i sin tur bidragit till, eller kan till och med ha orsakat, att patienten dog. Det skriver Carl Johan Westborg, chefläkare vid Region Norrbotten, i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har tillsyn över hälso- och sjukvården.

Den bakomliggande orsaken som Region Norrbotten har identifierat är att man saknade en metod för kontinuerlig bloddialys vid natriumvärde (salt), men det ska nu ha åtgärdats.