I mitten av maj skrev Norrbottens Media om att det saknades barnmorskor på BB- och förlossningsavdelningen i sommar.

– Det enda vi vet i dagsläget är att det saknas 180 barnmorskeskift på BB och förlossningen, sa Elisabeth Lindblad, vice ordförande i Vårdförbundet Norrbotten och huvudskyddsombud på Region Norrbotten då.

Behovet av barnmorskor har nu kunnat lösas internt på sjukhuset utan hyrpersonal.

– Vi löser vår bemanning i sommar. Vi är jätteglada för det. Vi har ju gyn och BB ihop och därifrån får vi fler vårdplatser. Vi lånar även personal från gyn, säger Hillevi Isaksson Ydfjärd, enhetschef på BB- och förlossningsavdelningen.