Under tre års tid har Trafikverket varit huvudfinansiär för olika trafiklösningar på de platser i landet med sämst tillgänglighet. I Norrbotten har Haparanda, Övertorneå, Älvsbyn och Jokkmokk pekats ut och dessa har fått fasta anslutningsresor med flygtaxi till Luleå Airport. Nu upphör avtalet och inget nytt har tecknats.

Anna Fällbom vid Trafikverket beklagar utvecklingen. 

– När avtalet gick ut i våras hade vi inte beviljats nya anslag från regeringen till att förnya avtalet. Nu kommer regeringens höstproposition. Utifrån det är förhoppningen att vi kan förlänga det. Vi har sett att det varit mycket effektivt.

Enligt Anna Hövenmark vid Jokkmokks kommuns tillväxtkontor är Jokkmokksborna de som åkt mest. I snitt två personer per resa, säger hon.

En av de som nyttjat flygtaxin flitigt är Johan Wiklund som är vd på företaget co Gerd som tillverkar ekologisk hudvård med råvaror från Jokkmokk. 

– En av våra framgångsfaktorer är att vi tillverkar produkterna i Jokkmokk. Vi jobbar mycket nationellt och har vårt sälj- och marknadskontor nära marknaden, i Stockholm. Innan flygtaxin fanns var det ett helsike. En hel arbetsdag gick bort på varje resa. Flygtaxin har gjort att jag har kunnat åka upp med morgonbilen och arbeta hela dagen i Jokkmokk och samma sak när jag rest till Stockholm. 

– Det handlar om konkurrenskraft. Vi växer hela tiden och skulle kunna växa mer. Idag är handlar det mycket om tillgänglighet, att vi får ut våra produkter till kunderna. 

Verksamheten har till största del finansierats av Trafikverket – som stått för 60 procent av den totala kostnaden – samt Region Norrbotten och Jokkmokks kommun som bidragit med hundra tusen kronor årligen.