Kraft Stålkoncernen SSAB planerar att ersätta sin koldrivna stålproduktion i Oxelösund med eldrift för att minska koldioxidutsläpp, vilket kräver en ny sju mil lång kraftledning mellan Flen och Oxelösund, skriver Dagens industri.

Efter marken där luftledningen är tänkt att dras av Vattenfall ligger dock många gods och herresäten, och nu kommer ilskna invändningar från flera medlemmar av den lokala adeln, som helst vill ha en markkabel.

”Den förfulning av landskapet, som skulle bli resultatet av Vattenfalls okänsliga framfart, är tragisk och motbjudande. Gör om och gör rätt!”, skriver ägarna till en av gårdarna i en inlaga till Vattenfall.

En markägare som arrenderar ut mark till hästuppfödare påstår att en luftkabel skulle störa fölen, och en annan liknar slutenheten i Vattenfalls process vid en Kafkaroman.

På frågan om huruvida de kan tänkas gräva ned kabeln svarar Eva Vitell, kund- och marknadschef på Vattenfall Eldistribution:

Det är 5–6 gånger dyrare att bygga, och även dyrare att underhålla samt svårare att upptäcka fel. Men med det sagt: delvis kablifiering är inte uteslutet, och vi befinner oss som sagt ännu i ett tidigt skede.