– Geotermisk värmeenergi har potential att bli den dominerande förnyelsebara energikällan och störst kunskap om det geotermiska området finns på Island, säger Thomas Öström, VD på Climeon.

Av den anledningen, samt att kundrelationerna där är viktiga, placeras nu ett av företagets kontor på Island.

– Att det finns en stor efterfrågan samtidigt som vi redan har stora leveranser till Island gör att en lokal etableringen är ett både naturligt och viktigt steg för företaget. Vi ser fram emot att jobba ännu närmare våra isländska partners, berättar Thomas.

Läs här: Luleåkillen i ännu en mångmiljonaffär

För ett par veckor sedan meddelade Climeon att isländska Varmaorka utökar sin beställning från företaget från 30 miljoner euro till 65. Climeon startades av Thomas Öström och levererar moduler som kan omvandla värmeenergi från bland annat marken till elektricitet.