Det är inte rimligt att landsbygdens skattebetalare ska stå för notan och då tänker jag på gratisentréerna på de statliga museerna, säger hon till TT.

TT: Betyder det att ni skulle prioriterat att ha mer pengar till länsmuseerna via kultursamverkansmodellen?

Vi håller på med vår budget nu och det som vi inte har med är gratis entré på statliga museer, det vet jag i dag, säger Lotta Finstorp.

"Sverige väljs bort"

Liksom filmbranschens företrädare hade hon väntat sig att de omtalade produktionsrabatterna för filmproduktion i Sverige skulle finnas med i budgeten.

Jag hade en debatt med kulturministern där hon mellan raderna sade att det skulle finnas med. Det är väldigt olycklig när man ser de här stora filmerna som "James Bond", "Game of thrones" och "Mission impossible" som har valt bort Sverige till förmån för länder där det finns produktionsincitament. Det är oerhört olyckligt att det inte finns med.

Anna Serner, vd på Svenska filminstitutet, är också hon besviken över de uteblivna produktionsrabatterna.

Det är ett problem att man inte ser på kulturen och kreativa näringar som de viktiga byggstenar för samhället som de är, säger hon.

"Kredd och bredd behövs"

Även Åsa Sjöberg, innehållsdirektör TV4, instämmer i kritiken.

"Det är beklagansvärt att regeringen med kulturministern i spetsen ideligen utlovar detta utan att något händer. Varför har man så svårt att satsa på den breda kulturen? Det behövs både kredd och bredd. Med bakgrund av den höjda biomomsen blir frågetecknen allt fler om man verkligen förstår värdet av svensk film och drama", skriver hon i ett sms till TT.