... till akutmottagningen, Sunderby sjukhus. Ett varmt deltagande och duktig personal. ↔Gull-Marie Vikström

... till personalen på Kaitumgården, avdelning Svalan, för er vård och omsorg för vår mamma Lisbeth, under hennes sista tid.↔Hasse, Maria med familj

... till PRO Kiruna och Malmberget samt busschauffören för en trevlig dansresa fredag den 7 februari till Överkalix. ↔Nöjda Gve- och Mbgtbor

... till Jennifer Broström och Jan Norberg som tack för hjälpen med engelsmännen!↔Stefan & Catrine

... till doktor Pontus Olsson på akutmottagningen, Sunderby sjukhus, söndagen den 23 februari, för god vård och vänligt bemötande. ↔Kvinnan med njursten

... till Annica och Malin på barnavårdscentralen i Kiruna som såg till att vi fick den hjälp vi behövde.↔MF

... till Barbro Sundqvist i Korpis och Ove Svanlöv i Kainulasjärvi. Ni är bara bäst.↔Viola

... till våra ”husmödrar” som lagade så god mat åt oss på fettisdagen. ↔En PRO-medlem

... till doktor Gunnar Pettersson som fixade till mina båda knän samt till ortopedavdelning 7, Piteå.↔Anja

... till Patrik och Mohammed för takskottning, snabbt och bra utfört.↔Ove Anderesson